Kanabinoidi bi Mogli da Uspore Parkinsonovu bolest, Studija Objašnjava Zašto

 

Novo istraživanje iz Velike Britanije može objasniti zašto supstance iz marihuane nude zaštitu kod različitih modela Parkinsonove bolesti.
Parkinsonova bolest je češća među starijim stanovništvom i karakteriše je rasprostranjeni gubitak ćelija koje proizvode dopamin u mozgu.
Međutim, istraživači iz Peninsula škole medicine i stomatologije na Univerzitetu u Plimutu kažu da su brojne studije utvrdile da kanabinoidi štite ćelije od oštećenja koja nastaju usled Parkinsona.
Kanabinoidi poput Delta 9 – tetrahidrokanabinola [ THC ] su neuroprotektivni u životinjskim i modelima kulture ćelija Parkinsonove bolesti.
U najnovijoj studiji, tim, na čelu sa dr Kamil Kerol (Ph.D Camille Carrol),  identifikovao je mehanizam koji se izgleda krije u osnovi ovih dobrobiti.

Koristeći ustanovljene ćelijske modele, dr Kerol i kolege otkrili su da THC može da aktivira određeni receptor (PPAR-γ) koji su prethodna istraživanja povezala sa zaštitom kod modela Parkinsonove bolesti. Veruje se da aktivacija PPAR-γ povećava vitalnost ćelija podstičući proizvodnju mitohondrija.
Nalazi će se pojaviti u novembarskom broju Časopisa za neurologiju, neurohirurgiju i psihijatriju.

Delta 9 – THC indukuje PPAR-γ zavisnu mitohondrijalnu biogenezu, mehanizam koji može biti koristan za lečenje PB-a [ Parkinsonova bolest ].
Studija takođe pomaže da se objasne rezultati dosadašnjeg rada dr Kerol, kojim je utvrđeno da THC ima direktan efekat na povredu ćelija kod Parkinsona kroz svoju ” neuroprotektivnu, antioksidativnu i anti – apoptozičnu ” aktivnost.
Dok aktuelno lečenje Parkinsonove bolesti ne može da uspori njeno napredovanje, istraživači su uspeli da uspore smrt dopaminskih ćelija kod životinjskih modela Parkinsonove bolesti koristeći i THC i CBD.
Ali potrebno je sprovoditi eksperimente na ljudima pre  nego što se terapije na bazi kanabinoida mogu koristiti u kliničkim uslovima.
Izvori finansiranja nisu prijavljeni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *