Upoznaj Kanabis

Uvod

Industrija kanabisa kao rešenje ekoloških i ekonomskih problema današnjice.

Istorija kanabisa

Kada je čovečanstvo počelo da se koristi kanabisom? U kojim se civilizacijama susrećemo sa njim? Kako se menjao njegov zakonski status kroz vreme? Istorija kanabisa.

Sociološki i kulturološki uticaj kanabisa

Neporeciva veza izmedju kanabisa i duhovnog dokazuje se kroz mnoge kulture u kojima se javlja. Izdvajamo najrasprostranjenije i one na koje je izvršio najveći uticaj.

Medicinski aspekt kanabisa


Kanabis u ljudskom organizmu, efekti konzumacije na zdravlje čoveka i lekovita svojstva kanabinoida, kao glavna pitanja na koja medicina pokušava da da odgovor.

Industrijski, ekonomski i ekološki potencijal kanabisa


Industrija kanabisa kao rešenje ekoloških i ekonomskih problema današnjice.

Pogledajte isti članak i ovde.

 

Autor:
Nataša Brašić
Kamera:
Bojan Biočanin
Intro credits:
Levmotion
Muzika:
-Dinamika
-Bhang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *